Detská univerzita UK

Detská univerzita UK

Tentokrát mám na mysli prázdninové vzdelávanie detí pod názvom Detská univerzita. Niekoľko rokov ju navštevovali moje deti a boli nadšené, takže informácie mám z prvej ruky. Detských univerzít na Slovensku pribúda. Vyhľadajte…

Matematika nemá byť postrachom

Matematika nemá byť postrachom

Pri odpovedi na otázku : Ktorý predmet ste mali najradšej ? By sa odpovede rôznili : Telesná výchova Prírodoveda Zemepis Výtvarná výchova A zaiste tieto predmety by tvorili popredné miesta. Na…